Posts tagged ‘Методи наукових досліджень’

Квітень 13, 2012

Крива видового накопичення

Апроксимація даних з видового накопичення іхтіофауни о. ЗміїнийКрива́ видово́го накопи́чення — графічне представлення кількості видів, знайдених на певній території (або в певному біотопі тощо), як функції від кумулятивної сукупності дослідницьких зусиль, спрямованих на їхнє знаходження. Дослідницьке зусилля може вимірюватись в кількості людино-годин спостереження, розставлених пасток, кілометрів буксування тралу судном, і т.ін. Крива видового накопичення є зростаючою, і звичайно це зростання відбувається з негативним прискоренням, тобто зростання кривої стає все меншим при додаванні однакових одиниць дослідницього зусилля. В протилежному випадку, коли зростання кривої прискорюється із збільшенням кількості одиниць дослідницього зусилля, достовірна оцінка остаточної кількості видів є практично неможливою виходячи з міркувань математичної статистики…

Advertisements